Aarhus, 09. Marts 2017

Til ATG’s medlemmer

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Aarhus Transport Group

Tirsdag, 04. april 2017,  kl. 16.00

hos: Delacour,  Aaboulevarden 13, 8000 Aarhus

med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes §7:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og status
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Forslag fra medlemmerne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til ATG’s formand, advokat Henrik Kleis, Delacour, Åboulevarden 13, DK-8000 Aarhus C – hk@delacour.dk – senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen
Aarhus Transport Group

Jesper H. Hansen
Sekretariatschef

Bemærk: Gratis parkering i DOKK1 – Ved deltagelse i Generalforamlingen kan p-billetten ombyttes i receptionen hos Delacour til fri parkering

Tel.:  (+45) 40 36 36 48
E-mail : jhh@aarhustransportgroup.dk
Web: www.aarhustransportgroup.dk