Aarhus Transport Group afholder konference

Generalforsamling 2018

                      Aarhus Transport Group afholder konference                                                                                                                                                                

Aarhus, 13. april 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Aarhus Transport Group

Mandag, 30. april 2018, kl. 15.30-17.30.

 

Sted: Aarhus Havn Havnecenter, Vandvejen 7, 8000 Aarhus

Dagsorden ifølge vedtægternes §7:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og status
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Forslag fra medlemmerne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til ATG’s formand, advokat Henrik Kleis, Delacour, Åboulevarden 13, DK-8000 Aarhus C – hk@delacour.dk – senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Program:

15:15 Velkommen

15:30 Aarhus Infrastruktur v/Bünyamin Simsek, Rådmand Teknik & Miljø

16:00 Generalforsamling

17.30 Tak for i dag.

 

Med venlig hilsen

Aarhus Transport Group

 

Henrik Kleis

Formand

Tel.:  8732 7450

e-mail: HK@delacour.dk

www.aarhustransportgroup.dk

 

Aarhus Transport Group afholder konference

Referat fra Generalforsamling 2017

 

Aarhus Transport Group afholdt d. 4. april 2017 generalforsamling.

Læs mere

Aarhus Transport Group afholder konference

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Aarhus, 09. Marts 2017 Til ATG’s medlemmer Der indkaldes hermed til generalforsamling i Aarhus Transport Group

Fra konference d. 2. marts

Billeder fra “Fremtiden er lige om hjørnet”-konferencen

Billeder fra vores “Fremtiden er lige om hjørnet” konference Brug piletasterne i højre side over billedet til at navigere med

Omtale i Transporttidende

Omtale: Disruption i transportbranchen

Omtale i Transporttidende

Fotokredit: Transporttidende

Transporttidende bragte d. 3. marts følgende omtale af vores konference “Fremtiden er lige om hjørnet” i deres magasin: Disruption i transportbranchen

Aarhus Transport Group afholder konference

Program for konferencen “Fremtiden er lige om hjørnet”

–  Fremtiden er lige om hjørnet –

 Program for Konference 02. marts 2017  – ATG – Aarhus Transport Group

Aarhus Transport Group har samlet et stærk hold af specialister, politikere og erhvervsfolk som vil komme med et bud på hvordan fremtiden ser ud med deres øjne. Læs mere

Aarhus Transport Group afholder konference

Aarhus Transport Group afholder spændende konference

Sæt allerede nu  kryds i kalenderen den 02. marts 2017

Aarhus Transport Group afholder spændende Konference

 Fremtiden er lige om hjørnet  –

Aarhus Transport Group  afholder den 02. marts 2017 en spændende Konference, hvor vi vil se ind i fremtiden og sætte fokus på de mange spændende muligheder og udfordringer, som vi kan skimte lige rundt om hjørnet: Til land, til vands og i luften. Læs mere

Letbanen i Aarhus som den kommer til at se ud på Randersvej

Omtale: Transportgruppe vil erstatte letbanen med hurtige busser

Letbanen i Aarhus som den kommer til at se ud på Randersvej

Fotokredit: Aarhus Letbane

Den 12. november bragte Aarhus Stiftstidende en omtale af Aarhus Transport Groups tanker om letbanens fremtid. Du kan læse vores tanker i artiklen her: Transportgruppe vil erstatte letbanen med hurtige busser.

Omtale: Kæmper for den østjyske infrastruktur

ATG kæmper bl.a. for en udvidelse af E45

Den 14. december bragte Transport Aarhus en artikel om Aarhus Transport Groups arbejde for at forbedre infrastrukturen i Østjylland. Artiklen kan læses frit her: Kæmper for den østjyske infrastruktur. Læs mere

aarhus raadhus

Invitation til dialog om trafikken i Aarhus

aarhus raadhus

Erhvervslivet får nu mulighed for på et meget tidligt tidspunkt i processen at indgå i en dialog om trafikken/ mobiliteten i Aarhus med Teknik og Miljø. Alle interesserede er velkomne til første morgenmøde, der vil blive afholdt 28. september

Læs mere