Havnens arealer skal anvendes til havneformål

Der er behov for hurtighed og tryghed for havnevirksomhederne.

Bestyrelsen i Aarhus Transport Group (ATG) har med stor bekymring læst en artikel i JP Aarhus den 4. september, hvoraf det fremgår, at det skal undersøges, om der kan etableres renseanlæg på eksisterende havnearealer på Aarhus Havn.

Læs hele ATG’s debatindlæg i JP Aarhus d. 12/9/2018 her.

aarhus raadhus

Placering af renseanlæg ved havnen deler byrådet

d. 3/9/2018 i JP Aarhus

Af Maria Dalhoff

Skal det nye Marselisborg Renseanlæg etableres på land eller i et såkaldt søterritorie? Byrådets partier er splittede.

Hvis det rekreative område ved Tangkrogen ikke skal blive ødelagt af sand og tang, så skal det nye Marselisborg Renseanlæg placeres på Aarhus Havns nuværende sydmole.

Det konkluderer foreningen Beskyt Aarhusbugten, som sidste år samlede over 10.000 underskifter mod den oprindelige Helhedsplan for Tangkrogen, der ud over et nyt renseanlæg bl.a. også omhandler udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn.

Læs hele artiklen her: JP Aarhus 4. september om renseanlæg på havnen

ATG vil erstatte dele af letbanen med BRT-systemet

Af Henrik Havbæk Madsen

d. 12. nov. 2016

De gør det i Malmø og i nordfranske Metz. De gør det også i Bogotá og en masse andre sydamerikanske storbyer: Lader den kollektive transports krumtap være ledbusser, der kører i egne baner – separeret fra den øvrige trafik. Bus Rapid Transit – BRT – hedder systemet.
De storbyer bør Aarhus tage ved lære af. Det mener Aarhus Transport Group, der har til formål at styrke infrastrukturen i Aarhus og Østjylland.Brabrand,« siger Jess Abildskou.
Aarhus Transport Group afholder konference

Generalforsamling 2018

                      Aarhus Transport Group afholder konference                                                                                                                                                                

Aarhus, 13. april 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Aarhus Transport Group

Mandag, 30. april 2018, kl. 15.30-17.30.

 

Sted: Aarhus Havn Havnecenter, Vandvejen 7, 8000 Aarhus

Dagsorden ifølge vedtægternes §7:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og status
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Forslag fra medlemmerne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til ATG’s formand, advokat Henrik Kleis, Delacour, Åboulevarden 13, DK-8000 Aarhus C – hk@delacour.dk – senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Program:

15:15 Velkommen

15:30 Aarhus Infrastruktur v/Bünyamin Simsek, Rådmand Teknik & Miljø

16:00 Generalforsamling

17.30 Tak for i dag.

 

Med venlig hilsen

Aarhus Transport Group

 

Henrik Kleis

Formand

Tel.:  8732 7450

e-mail: HK@delacour.dk

www.aarhustransportgroup.dk

 

Aarhus Transport Group afholder konference

Referat fra Generalforsamling 2017

 

Aarhus Transport Group afholdt d. 4. april 2017 generalforsamling.

Læs mere

Aarhus Transport Group afholder konference

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Aarhus, 09. Marts 2017 Til ATG’s medlemmer Der indkaldes hermed til generalforsamling i Aarhus Transport Group

Fra konference d. 2. marts

Billeder fra “Fremtiden er lige om hjørnet”-konferencen

Billeder fra vores “Fremtiden er lige om hjørnet” konference Brug piletasterne i højre side over billedet til at navigere med

Omtale i Transporttidende

Omtale: Disruption i transportbranchen

Omtale i Transporttidende

Fotokredit: Transporttidende

Transporttidende bragte d. 3. marts følgende omtale af vores konference “Fremtiden er lige om hjørnet” i deres magasin: Disruption i transportbranchen

Aarhus Transport Group afholder konference

Program for konferencen “Fremtiden er lige om hjørnet”

–  Fremtiden er lige om hjørnet –

 Program for Konference 02. marts 2017  – ATG – Aarhus Transport Group

Aarhus Transport Group har samlet et stærk hold af specialister, politikere og erhvervsfolk som vil komme med et bud på hvordan fremtiden ser ud med deres øjne. Læs mere

Aarhus Transport Group afholder konference

Aarhus Transport Group afholder spændende konference

Sæt allerede nu  kryds i kalenderen den 02. marts 2017

Aarhus Transport Group afholder spændende Konference

 Fremtiden er lige om hjørnet  –

Aarhus Transport Group  afholder den 02. marts 2017 en spændende Konference, hvor vi vil se ind i fremtiden og sætte fokus på de mange spændende muligheder og udfordringer, som vi kan skimte lige rundt om hjørnet: Til land, til vands og i luften. Læs mere