Kæmper for den østjyske infrastruktur

“Der er fortsat mange infrastrukturelle kampe der skal kæmpes i Østjylland, mener ATG”.

Læs artiklen her: http://aarhustransportgroup.dk/wp-content/uploads/Kaemper-for-den-oestjyske-infrastruktur.pdf

Disruption i Transportbranchen

d. 3. marts 2017

Konference afholdt af ATG, læs omtalen her: http://aarhustransportgroup.dk/wp-content/uploads/Disruption-i-transportbranchen.pdf

Letbanen i Aarhus som den kommer til at se ud på Randersvej

City-formand om letbanen: Tænk jer om med etape 2

15. marts 2018, Aarhus Stiftstidende 

AARHUS: Henrik Kleis, advokat og formand for Aarhus City Forening, er bekymret over de voldsomme forstyrrelser, byen vil opleve, hvis byrådet beslutter en etape 2 af Aarhus Letbane.

– Byrådet bør tænke sig godt om og spørge sig selv, om det er en god idé at grave midtbyen op, lægge gammeldags skinner ned og sætte grimme master op, sagde Henrik Kleis ved cityforeningens generalforsamling onsdag aften på Aarhus Teater.

Han pegede på en anden løsning:

– Der findes topmoderne og væsentligt billigere løsninger i BRT-busserne, Bus Rapid Transit. De er skræddersyet til midtbyer på særlig asfalt. Det løser opgaven mere smidigt og uden store gener for byens forretningsliv i anlægsperioden, sagde Kleis.

Han opfordrede til en meget grundig evaluering af letbanens etape et, før beslutningen om etape to tages.

– Og så ser vi i øvrigt gerne et trinbræt på jernbanenettet ved Jernbanevej i Brabrand. Det kunne dagligt betjene op mod 1000 mennesker på vej ind og ud af byen, sagde formanden for City Foreningen, der er sammenslutningen af byens butikker i city.

Antallet af ledige lejemål i city var det laveste i dette årti.
Henrik Kleis, formand for Aarhus City Forening

Få det kryds ændret

Han var kontant over for trafikbesværet ved Dokk1.

– Få nu lavet et kryds, som folk kan finde ud af at bruge lovligt, og lad os derefter bruge kræfterne på andre ting, opfordrede Kleis.

– De trafikale udfordringer og den ekstra køretid i Aarhus midtby får mange potentielle kunder til at køre til omliggende byer eller storcentre, og byen udnytter ikke det store vækstpotentiale. Heldigvis klarer byens detailhandel sig fint og har vækst, men ikke i en grad, som der reelt er mulighed for, sagde Henrik Kleis.

Han opfordrer til at lave gratis parkering i Navitas for at få folk til at opdage mulighederne dér og i Dokk1 på havneområdet.

– Der er stor ledig kapacitet, og der bør findes en ny strategi, så kunderne ikke skræmmes væk.

Han sagde, at Aarhus City Forening støtter en Marselistunnel, som både kan tage trafikken til og fra Molslinjen, der flytter til Østhavnen i 2020, og den øvrige trafik. Og at E45 bør udvides på hele strækningen fra Randers til Vejle.

Færre ledige lejemål

Detailhandlen i Aarhus har udviklet sig i 2017, både med konceptbutikker og mindre og spændende butikker.

– Antallet af ledige lejemål i city var det laveste i dette årti og langt under landsgennemsnittet, sagde Henrik Kleis. Han mener, at fysiske butikker stadig har gode muligheder for at tage vækst og sætte dagsordenen som det største oplevelses- og shoppingunivers i Vestdanmark, hvis infrastrukturen følger med.

Han opfordrede alle byens butikker til at holde åbent om søndagen. Opbakningen lever ikke helt op til ønsket om flere handelssøndage, som kunne markedsføres sammen.

Kleis mente, at titlen som europæisk kulturhovedstad havde fået byen til at ranke ryggen. Især åbningen vil gå over i historien, og nu er det tid at høste frugterne.

Direktør i cityforeningen, Claus Bech, meldte om et overskud på 17.879 kr. efter største aktivitet nogensinde og rekordmange gæster.

Direktør i Salling i Aarhus og Aalborg og ansvarlig for Starbucks og Carls Junior i hele landet, Marianne Bedsted, trådte ud af bestyrelsen og blev afløst af Lars Højgaard fra Salling.

Læs artiklen her: https://stiften.dk/aarhus/City-formand-om-letbanen-Taenk-jer-om-med-etape-2/artikel/504870
Aarhus Transport Group afholder konference

Generalforsamling 2018

                      Aarhus Transport Group afholder konference                                                                                                                                                                

Aarhus, 13. april 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Aarhus Transport Group

Mandag, 30. april 2018, kl. 15.30-17.30.

 

Sted: Aarhus Havn Havnecenter, Vandvejen 7, 8000 Aarhus

Dagsorden ifølge vedtægternes §7:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og status
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Forslag fra medlemmerne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til ATG’s formand, advokat Henrik Kleis, Delacour, Åboulevarden 13, DK-8000 Aarhus C – hk@delacour.dk – senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Program:

15:15 Velkommen

15:30 Aarhus Infrastruktur v/Bünyamin Simsek, Rådmand Teknik & Miljø

16:00 Generalforsamling

17.30 Tak for i dag.

 

Med venlig hilsen

Aarhus Transport Group

 

Henrik Kleis

Formand

Tel.:  8732 7450

e-mail: HK@delacour.dk

www.aarhustransportgroup.dk

 

Aarhus Transport Group afholder konference

Referat fra Generalforsamling 2017

 

Aarhus Transport Group afholdt d. 4. april 2017 generalforsamling.

Læs mere

Aarhus Transport Group afholder konference

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Aarhus, 09. Marts 2017 Til ATG’s medlemmer Der indkaldes hermed til generalforsamling i Aarhus Transport Group

Fra konference d. 2. marts

Billeder fra “Fremtiden er lige om hjørnet”-konferencen

Billeder fra vores “Fremtiden er lige om hjørnet” konference Brug piletasterne i højre side over billedet til at navigere med

Omtale i Transporttidende

Omtale: Disruption i transportbranchen

Omtale i Transporttidende

Fotokredit: Transporttidende

Transporttidende bragte d. 3. marts følgende omtale af vores konference “Fremtiden er lige om hjørnet” i deres magasin: Disruption i transportbranchen

Aarhus Transport Group afholder konference

Program for konferencen “Fremtiden er lige om hjørnet”

–  Fremtiden er lige om hjørnet –

 Program for Konference 02. marts 2017  – ATG – Aarhus Transport Group

Aarhus Transport Group har samlet et stærk hold af specialister, politikere og erhvervsfolk som vil komme med et bud på hvordan fremtiden ser ud med deres øjne. Læs mere

Aarhus Transport Group afholder konference

Aarhus Transport Group afholder spændende konference

Sæt allerede nu  kryds i kalenderen den 02. marts 2017

Aarhus Transport Group afholder spændende Konference

 Fremtiden er lige om hjørnet  –

Aarhus Transport Group  afholder den 02. marts 2017 en spændende Konference, hvor vi vil se ind i fremtiden og sætte fokus på de mange spændende muligheder og udfordringer, som vi kan skimte lige rundt om hjørnet: Til land, til vands og i luften. Læs mere