Aarhus Transport Group

Aarhus Transport Group arbejder for at styrke samarbejdet mellem transportens interesser

Vores indsatsområder:

  • Udvidelsen af E45 fra Randers til Køge
  • Havnetunnel under Marselis Boulevard
  • Innovation af transport via digitale netværk
  • Transportens reelle miljøpåvirkning – FN’s Verdensmål

Nye medlemmer

Aarhus Transport Group afholder konference

Nyt fra ATG

ATG’s høringssvar om helhedsplan for Tangkrogen

ATG’s høringssvar om erhvervsarealer

Nyt fra medlemmer

fly paa landingsbanen